Halo

Zjawisko optyczne zachodzące w atmosferze ziemskiej obserwowane wokół tarczy słonecznej lub księżycowej. Jest to świetlisty, biały lub zawierający kolory tęczy pierścień, widoczny wokół Słońca lub Księżyca. Część nieba wewnątrz kręgu jest tak samo ciemna jak na zewnątrz. Powstają na skutek załamywania się światła
w kryształkach lodu znajdujacych się w atmosferze. Lód krystalizuje sie w postaci tworów sześciokątnych.
W ten sposób powstają sześcioboczne graniastosłupy z sześciokatnymi przekrojami i gładkimi podstawami odcinajacymi się pod kątem prostym. Zjawiska halo są zwiazane z powstającymi wysoko cienkimi warstwami chmur. Chodzi tu o chmury pierzaste (cirrusy), zbudowane z kryształków lodu i występujące tylko w wysokiej warstwie troposfery.
Zjawiska halo nie dają jednoznacznego wskazania odnośnie do pogarszania się pogody. Cirrusy nie są chmurami deszczowymi i wystepują często nawet podczas pięknej słonecznej pogody. Wystepowanie jednak tego rodzaju chmur informuje o prądach powietrznych w troposferze, szczególnie wówczas, gdy wystepuje szybkie zgęszczenie chmur i na niebie ukazują się chmury typu cirrostratus. Zapowiada to powstanie chmur altostratus
i nadejscie opadów atmosferycznych. 
Więcej informacji na stronie:

http://draco.uni.opole.pl/moja_fizyka/numer6/artykuly/halo.html
Kreator stron internetowych - przetestuj