Iryzacja

Iryzacja to pojęcie bardzo często spotykane pod nazwą potoczną - tęczowanie. (Jest to pojęcie spotykane również bardzo często w nauce biologii pod nazwą ubarwienie strukturalne.) Jest to zjawisko zaliczane do grona zjawisk optycznych, które polega na powstawaniu tęczowych kolorów, w konsekwencji interferencji* światła białego, które odbija się od półprzeźroczystych lub przeźroczystych ciał, które charakteryzują się wieloma warstwami optycznymi. Zjawisko to jest również możliwe do wywołania sztucznie, a co za tym idzie wykorzystuje się je na przykład do wytwarzania ozdób iryzowanych, najczęściej z materiału szklanego
lub ceramicznego. W naturze bardzo często spotyka się zjawisko interferencji przeważnie na cienkich błonach. W tym przypadku barwne wzory powstają
na plamach oleju czy bańkach mydlanych, a wywoływane są one poprzez odbijające się od nich promienie światła. W chwili, kiedy promienie światła padają cienką błonę, jej pewna część zostanie odbita od zewnętrznej części, a część przedostaje się przez nią; następnie może zostać odbita od powierzchni wewnętrznej. W takiej sytuacji obserwowane światło musi być sumą fal odbitych. 
* zjawisko powstawania nowego, przestrzennego rozkładu amplitudy fali (wzmocnienia i wygaszenia) w wyniku nakładania się (superpozycji) dwóch lub więcej fal.
Kreator stron internetowych - przetestuj