Widmo Brockenu

Występujące w górach zjawisko optyczne, będące cieniem osoby,

która je obserwuje. Powstaje ono gdy osoba znajdzie się ponad

poziomem chmur, a słońce dopiero wschodzi, przez co cień zostaje

wielokrotnie wydłużony i rzucony na chmury. Tworząca się wokół

rzuconego cienia tęczowa "gloria" powstaje w wyniku załamania się

promieni w kropelkach wody wystepujących w chmurach.

Ciekawostką jest to,że Widmo Brockenu może zaobserwować tylko osoba,

której cień został rzucony na chmurę. Nazwa tego zjawiska związana jest

z najwyższym szczytem, leżących na terenie Niemiec gór Harz, Brockenem. Właśnie na tym szczycie zaobserwował i po raz pierwszy opisał to zjawisko Johann Silberschlag, a miało to miejsce w roku 1780.Z Widmem Brockenu związana jest pewna legenda, którą stworzył i rozpowszechnił w latach dwudziestych XX wieku taternik Jan Alfred Szczepański. Według stworzonej przez niego legendy Widmem miał być mnich, którego spotkanie miało być zwiastunem śmierci w górach.

Kreator stron internetowych - przetestuj